ЯЪ

ЯЪ nida oho! aha! a! oy! bıy!     ЯЪ azerbaycanca – ЯЪ azərbaycanca – ЯЪ azerbaycan dilinde – ЯЪ на азербайджанском языке – ЯЪ лезги‎ (Lezgi), лезги чӏал‎ (Lezgi ҫ̇al) lezgi č’al – нареч, прил. азербайжан чӀалал(ди); azərbaycanca danışmaq азербайжан чӀалал рахун. – кил. azərbaycanca. – АЗЕРБАЙЖАНВИ – АЗЕРБАЙЖАНВИ сущ.; -ди, -да; -яр, -йри, […]

Read More

ЯШ

ЯШ (-ди, -да, -ар) yaş, sinn, il; ömür; * са яшда хьун a) bir yaşında olmaq; b) həmyaş olmaq, yaşıd olmaq; яш алатун (яш фин) yaşı ötmək; яшар хьун yaşa dolmaq, böyümək; yaşlanmaq.     ЯШ azerbaycanca – ЯШ azərbaycanca – ЯШ azerbaycan dilinde – ЯШ на азербайджанском языке – ЯШ лезги‎ (Lezgi), лезги чӏал‎ […]

Read More

ЯЦӀУ

ЯЦӀУ хьун f. 1. yoğun olmaq, yoğunlaşmaq; 2. şişmanlaşmaq, kökəlmək; 3. məc. dan. yoğunlamaq, ciddiləşmək, böyümək, ciddi şəkil almaq.     ЯЦӀУ azerbaycanca – ЯЦӀУ azərbaycanca – ЯЦӀУ azerbaycan dilinde – ЯЦӀУ на азербайджанском языке – ЯЦӀУ лезги‎ (Lezgi), лезги чӏал‎ (Lezgi ҫ̇al) lezgi č’al – нареч, прил. азербайжан чӀалал(ди); azərbaycanca danışmaq азербайжан чӀалал рахун. […]

Read More

ЯЦӀ¹:

ЯЦӀ¹: яцӀ алай 1. yoğun, qalın; яцӀ алай тар yoğun ağac; 2. kök, dolğun, ətli-canlı.     ЯЦӀ¹: azerbaycanca – ЯЦӀ¹: azərbaycanca – ЯЦӀ¹: azerbaycan dilinde – ЯЦӀ¹: на азербайджанском языке – ЯЦӀ¹: лезги‎ (Lezgi), лезги чӏал‎ (Lezgi ҫ̇al) lezgi č’al – нареч, прил. азербайжан чӀалал(ди); azərbaycanca danışmaq азербайжан чӀалал рахун. – кил. azərbaycanca. – […]

Read More

ЯЦВАЛ

ЯЦВАЛ dan. 1. öküzlük, yekəlik, zorbalıq (adam haqqında); 2. məc. kobudluq, qanmazlıq.     ЯЦВАЛ azerbaycanca – ЯЦВАЛ azərbaycanca – ЯЦВАЛ azerbaycan dilinde – ЯЦВАЛ на азербайджанском языке – ЯЦВАЛ лезги‎ (Lezgi), лезги чӏал‎ (Lezgi ҫ̇al) lezgi č’al – нареч, прил. азербайжан чӀалал(ди); azərbaycanca danışmaq азербайжан чӀалал рахун. – кил. azərbaycanca. – АЗЕРБАЙЖАНВИ – АЗЕРБАЙЖАНВИ […]

Read More

ЯЦАРХЪАН

ЯЦАРХЪАН dial. bax керекул.     ЯЦАРХЪАН azerbaycanca – ЯЦАРХЪАН azərbaycanca – ЯЦАРХЪАН azerbaycan dilinde – ЯЦАРХЪАН на азербайджанском языке – ЯЦАРХЪАН лезги‎ (Lezgi), лезги чӏал‎ (Lezgi ҫ̇al) lezgi č’al – нареч, прил. азербайжан чӀалал(ди); azərbaycanca danışmaq азербайжан чӀалал рахун. – кил. azərbaycanca. – АЗЕРБАЙЖАНВИ – АЗЕРБАЙЖАНВИ сущ.; -ди, -да; -яр, -йри, -йра Азербайджандай – […]

Read More

ЯЦ

ЯЦ (-ра, -ра, -ар) öküz; яцран öküz -i [-ı]; * суван яц zool. dağ öküzü, vəhşi öküz; яц кьейитӀа – як, гъел хайитӀа – цӀай. Ata. sözü Araz aşığından, Kür topuğundan; яц хьтин a) öküz kimi, öküz boyda, zorba, güclü; b) tənbəl, ağırtərpənən; saymaz, başısoyuq: яру яц mif. qızıl öküz (guya yer kürəsini buynuzları üstündə […]

Read More

ЯХЦӀЫР

ЯХЦӀЫР dial. bax яхцӀур.     ЯХЦӀЫР azerbaycanca – ЯХЦӀЫР azərbaycanca – ЯХЦӀЫР azerbaycan dilinde – ЯХЦӀЫР на азербайджанском языке – ЯХЦӀЫР лезги‎ (Lezgi), лезги чӏал‎ (Lezgi ҫ̇al) lezgi č’al – нареч, прил. азербайжан чӀалал(ди); azərbaycanca danışmaq азербайжан чӀалал рахун. – кил. azərbaycanca. – АЗЕРБАЙЖАНВИ – АЗЕРБАЙЖАНВИ сущ.; -ди, -да; -яр, -йри, -йра Азербайджандай – […]

Read More

ЯХЦӀУРРА

ЯХЦӀУРРА qırx dəfə.     ЯХЦӀУРРА azerbaycanca – ЯХЦӀУРРА azərbaycanca – ЯХЦӀУРРА azerbaycan dilinde – ЯХЦӀУРРА на азербайджанском языке – ЯХЦӀУРРА лезги‎ (Lezgi), лезги чӏал‎ (Lezgi ҫ̇al) lezgi č’al – нареч, прил. азербайжан чӀалал(ди); azərbaycanca danışmaq азербайжан чӀалал рахун. – кил. azərbaycanca. – АЗЕРБАЙЖАНВИ – АЗЕРБАЙЖАНВИ сущ.; -ди, -да; -яр, -йри, -йра Азербайджандай – АЗЕРБАЙЖАН […]

Read More

ЯХЦӀУР-ЯХЦӀУР

ЯХЦӀУР-ЯХЦӀУР qırx-qırx.     ЯХЦӀУР-ЯХЦӀУР azerbaycanca – ЯХЦӀУР-ЯХЦӀУР azərbaycanca – ЯХЦӀУР-ЯХЦӀУР azerbaycan dilinde – ЯХЦӀУР-ЯХЦӀУР на азербайджанском языке – ЯХЦӀУР-ЯХЦӀУР лезги‎ (Lezgi), лезги чӏал‎ (Lezgi ҫ̇al) lezgi č’al – нареч, прил. азербайжан чӀалал(ди); azərbaycanca danışmaq азербайжан чӀалал рахун. – кил. azərbaycanca. – АЗЕРБАЙЖАНВИ – АЗЕРБАЙЖАНВИ сущ.; -ди, -да; -яр, -йри, -йра Азербайджандай – АЗЕРБАЙЖАН – […]

Read More