ZYMOTIC

ZYMOTIC adj. 1. qıcqıran, acıyan; 2. yoluxan, yoluxucu ~ disease yoluxucu xəstəlik     ZYMOTIC meaning – ZYMOTIC translate Azerbaijani – ZYMOTIC English Azerbaijani translate – ZYMOTIC dictionary – ZYMOTIC english word term – what is the meaning of ZYMOTIC in Azerbaijani – ZYMOTIC correct guide word – ZYMOTIC azerbaycan dilinde menasi nedir? ZYMOTIC haqqinda […]

Read More

ZYGOMA

ZYGOMA n (pl -ata) almacıq sümüyü     ZYGOMA meaning – ZYGOMA translate Azerbaijani – ZYGOMA English Azerbaijani translate – ZYGOMA dictionary – ZYGOMA english word term – what is the meaning of ZYGOMA in Azerbaijani – ZYGOMA correct guide word – ZYGOMA azerbaycan dilinde menasi nedir? ZYGOMA haqqinda ingilisce – ZYGOMA ingilis dilin haqqinda […]

Read More

ZYMOSIS

ZYMOSIS n 1. qıcqırma, turşuma; acıma; 2. yoluxucu xəstəlik     ZYMOSIS meaning – ZYMOSIS translate Azerbaijani – ZYMOSIS English Azerbaijani translate – ZYMOSIS dictionary – ZYMOSIS english word term – what is the meaning of ZYMOSIS in Azerbaijani – ZYMOSIS correct guide word – ZYMOSIS azerbaycan dilinde menasi nedir? ZYMOSIS haqqinda ingilisce – ZYMOSIS […]

Read More

ZULU

ZULU n 1. zuluslu; 2. Zulus dili (Cənubi Afrikada)     ZULU meaning – ZULU translate Azerbaijani – ZULU English Azerbaijani translate – ZULU dictionary – ZULU english word term – what is the meaning of ZULU in Azerbaijani – ZULU correct guide word – ZULU azerbaycan dilinde menasi nedir? ZULU haqqinda ingilisce – ZULU […]

Read More

ZOUNDS

ZOUNDS inter arx. Lənət şeytana! Lənətə gələsən!     ZOUNDS meaning – ZOUNDS translate Azerbaijani – ZOUNDS English Azerbaijani translate – ZOUNDS dictionary – ZOUNDS english word term – what is the meaning of ZOUNDS in Azerbaijani – ZOUNDS correct guide word – ZOUNDS azerbaycan dilinde menasi nedir? ZOUNDS haqqinda ingilisce – ZOUNDS ingilis dilin […]

Read More

ZOSTER

ZOSTER n tib. dəmrov     ZOSTER meaning – ZOSTER translate Azerbaijani – ZOSTER English Azerbaijani translate – ZOSTER dictionary – ZOSTER english word term – what is the meaning of ZOSTER in Azerbaijani – ZOSTER correct guide word – ZOSTER azerbaycan dilinde menasi nedir? ZOSTER haqqinda ingilisce – ZOSTER ingilis dilin haqqinda – ZOSTER […]

Read More

ZOOM

ZOOM zoom1 n uğultu, uğultulu səs zoom2 v 1. vızıltı ilə getmək; şütüyərək keçmək; Jack went zooming past in his new car Cək təzə maşınında vızıltı ilə keçdi, 2. sürətlə uçub qalxmaq, sürətlə havaya qalxmaq (təyyarə haq.); 3. məc. d.d. sürətlə / bərk qalxmaq (qiymət və s.); Prices zoomed Qiymətlər sürətlə qalxdı     ZOOM […]

Read More

ZOOLOGIST

ZOOLOGIST n zooloq     ZOOLOGIST meaning – ZOOLOGIST translate Azerbaijani – ZOOLOGIST English Azerbaijani translate – ZOOLOGIST dictionary – ZOOLOGIST english word term – what is the meaning of ZOOLOGIST in Azerbaijani – ZOOLOGIST correct guide word – ZOOLOGIST azerbaycan dilinde menasi nedir? ZOOLOGIST haqqinda ingilisce – ZOOLOGIST ingilis dilin haqqinda – ZOOLOGIST ingilisce […]

Read More

ZOOLOGY

ZOOLOGY n zoologiya     ZOOLOGY meaning – ZOOLOGY translate Azerbaijani – ZOOLOGY English Azerbaijani translate – ZOOLOGY dictionary – ZOOLOGY english word term – what is the meaning of ZOOLOGY in Azerbaijani – ZOOLOGY correct guide word – ZOOLOGY azerbaycan dilinde menasi nedir? ZOOLOGY haqqinda ingilisce – ZOOLOGY ingilis dilin haqqinda – ZOOLOGY ingilisce […]

Read More

ZOOLOGICAL

ZOOLOGICAL adj zooloji; ~ garden(s) heyvanat parkı / bağı     ZOOLOGICAL meaning – ZOOLOGICAL translate Azerbaijani – ZOOLOGICAL English Azerbaijani translate – ZOOLOGICAL dictionary – ZOOLOGICAL english word term – what is the meaning of ZOOLOGICAL in Azerbaijani – ZOOLOGICAL correct guide word – ZOOLOGICAL azerbaycan dilinde menasi nedir? ZOOLOGICAL haqqinda ingilisce – ZOOLOGICAL […]

Read More