ZİDD

[alm. Kontradiktorisch; üiderprechend; fr. Contracictoire; ing. Contradictory; lat. Contradictorius; osm. tr. mütenakız; ər. ير مُاع ] – Aralarında kəsişmələrin ortaya çıxması, birinin digərini inkar etməsi, misal üçün ağ – qara, işıq – qaranlıq və s. zidd kəlməsi ərəbcədən bizim dilimizə transfer etmişdir. Ərəbcədəki ػَغّ şəddəli felinin məsdəridir.

 

 

ZİDD termini haqqında məlumat , ZİDD terminləri haqqında , ZİDD termini haqqinda – ZİDD nədir? – ZİDD menasi nedir? – ZİDD sözü haqqında – ZİDD sozu haqqinda melumat menasi ne demekdir? – sozlerin menalari – ZİDD sözünün mənası nə deməkdir?


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir