Özühərəkət edən platforma, dəniz qazma platforması

Özühərəkət edən platforma, dəniz qazma platforması böyük buy sisternlərin köməyi ilə idarə olunur. Dəniz qabarması zamanı bu sisternalar su ilə dolur və platformanı dənizin üzərində saxlayır.     Özühərəkət edən platforma, dəniz qazma platforması termini haqqında məlumat , Özühərəkət edən platforma, dəniz qazma platforması terminləri haqqında , Özühərəkət edən platforma, dəniz qazma platforması termini haqqinda […]

Read More

Paker

Paker quyunun ayrı-ayrı laylarını (neftli, qazlı, sulu, geoloji- kəşfiyat məqsədli) bir-birindən ayırmaq, qapamaq və hermetikləşdirmək üçün vasitə və ya qurğu. Layları ayrılıqda istismar etməyə imkan verir. Quyuya borularla endirilir. Quyudibi, ayırıcı və izolyasiyaedici növləri var.     Paker termini haqqında məlumat , Paker terminləri haqqında , Paker termini haqqinda – Paker nədir? – Paker menasi […]

Read More

Palçıq vulkanı

Palçıq vulkanı vulkan palçığı materialarından təşkil olunmuş zirvəsində krateri olan yastı konus formalı təpə. Fasiləsiz və yaxud vaxtaşırı qaz, vulkan palçığı, suxur qırıntıları, su (bəzən neftli) püskürür. P.v. mənşəcə neft və ya qaz yataqları ilə əlaqədar olub, əsasən cavan qırışıqlıq zonalarında yayılmışdır.     Palçıq vulkanı termini haqqında məlumat , Palçıq vulkanı terminləri haqqında , […]

Read More

Operator

Operator layihənin aparıcı və məsul icraçısı. Məsələn, BP şirkəti Bakı –Ceyhan neft kəməri layihəsinin operatoru hesab olunur.     Operator termini haqqında məlumat , Operator terminləri haqqında , Operator termini haqqinda – Operator nədir? – Operator menasi nedir? – Operator sözü haqqında – Operator sozu haqqinda melumat menasi ne demekdir? – sozlerin menalari – Operator […]

Read More

Ölü neft

Ölü neft tərkibində qaz olmayan neft.     Ölü neft termini haqqında məlumat , Ölü neft terminləri haqqında , Ölü neft termini haqqinda – Ölü neft nədir? – Ölü neft menasi nedir? – Ölü neft sözü haqqında – Ölü neft sozu haqqinda melumat menasi ne demekdir? – sozlerin menalari – Ölü neft sözünün mənası nə […]

Read More

Özlülük

Özlülük mayenin müəyən temperaturda axımlılıq qabiliyəti.     Özlülük termini haqqında məlumat , Özlülük terminləri haqqında , Özlülük termini haqqinda – Özlülük nədir? – Özlülük menasi nedir? – Özlülük sözü haqqında – Özlülük sozu haqqinda melumat menasi ne demekdir? – sozlerin menalari – Özlülük sözünün mənası nə deməkdir?

Read More

Nümunə

Nümunə süxurun xüsusiyətlərini öyrənmək məqsədi ilə qazma zamanı qazılan yataqdan süxur nümunəsinin götürülməsi.     Nümunə termini haqqında məlumat , Nümunə terminləri haqqında , Nümunə termini haqqinda – Nümunə nədir? – Nümunə menasi nedir? – Nümunə sözü haqqında – Nümunə sozu haqqinda melumat menasi ne demekdir? – sozlerin menalari – Nümunə sözünün mənası nə deməkdir?

Read More

Oktan

Oktan doymuş karbohidrogen, xarakterik iyli rəngsiz mayedir. –56,80C-də donur, 125, 670C-də qaynayır; sıxlığı 200-də 0,7025 q/sm3, oktan ədədi 17-19-dur. Neftdə, distilə benzinlərində (10%-ə qədər) və sintetik benzində (çoxlu miqdarda) olur.     Oktan termini haqqında məlumat , Oktan terminləri haqqında , Oktan termini haqqinda – Oktan nədir? – Oktan menasi nedir? – Oktan sözü haqqında […]

Read More

Oktan ədədi

Oktan ədədi motor yanacaqlarının (benzin və kerosinin) antidetonasiyası xasələrinin şərti göstəricisi. Yoxlanılan yanacaq, O.ə. şərti olaraq 100 qəbul edilmiş izoktan və o qəbul edilmiş N- heltanın qarışığından ibarət etalon yanacaqlarla müqayisə edilir. Həmin yanacaq demonasiyaya davamlılıq cəhətdən hansı etalon yanacağa uyğun gəlirsə, ondakı izoktanın faizi yoxlanılan yanacağın O.ə. qəbul olunur.     Oktan ədədi termini […]

Read More

Neftin ilkin üsula əldə olunması

Neftin ilkin üsula əldə olunması ancaq təbi proseslərdən istifadə olunmaqla neftin və ya qazın hasilatı.     Neftin ilkin üsula əldə olunması termini haqqında məlumat , Neftin ilkin üsula əldə olunması terminləri haqqında , Neftin ilkin üsula əldə olunması termini haqqinda – Neftin ilkin üsula əldə olunması nədir? – Neftin ilkin üsula əldə olunması menasi […]

Read More