ZƏRF

ZƏRF ZƏRF I is. [ ər. ] Bükülən, bükmək üçün olan paket. Elə əlimə keçən qəzeti qaldıranda arxasından ağ bir zərf düşdü (S.Qədirzadə). ZƏRF II is. [ ər. ] qram. İş və hərəkətin necə, harada, nə zaman, nə qədər icra olunduğunu bildirən nitq hissəsi.     ZƏRF sözü nədir? – ZƏRF sozu nedir? – ZƏRF […]

Read More

ZİL

ZİL ZİL I sif. mus. Yuxarı səs, yuxarı registr. Cəlal da zil səslə deyir bayatı; Tutub qışqırığı bütün elatı (S.Vurğun). ZİL II ədat Tamamilə, lap qara. Gözlərin zil qaranlıq; Gəl, bir aylı gecədir (F.Qoca).     ZİL sözü nədir? – ZİL sozu nedir? – ZİL sözünun mənası – ZİL sozunun omonimi – ZİL sözünün omonimi […]

Read More

ZİNDAN

ZİNDAN ZİNDAN I is. [ fars. ] köhn. Qaranlıq və dəhşətli həbsxana, qazamat. Sabah Şərqin yəqin mərd oğulları; Zindanların qapısını döyəcəklər (S.Rüstəm). ZİNDAN II is. [ fars. ] Dəmiri döymək üçün alət. Zindan pas atıb; Çəkic sapsız qalıbdır (İ.Zamanlı).     ZİNDAN sözü nədir? – ZİNDAN sozu nedir? – ZİNDAN sözünun mənası – ZİNDAN sozunun […]

Read More

ZƏFƏR

ZƏFƏR ZƏFƏR I is. [ ər. ] Qələbə, qalibiyyət, müvəffəqiyyət. Gəzib bu dost elləri, dolansan qarış-qarış; Hər yanda görəcəksən, yüksəliş, zəfər, yarış (Ə.Cəmil). ZƏFƏR II is. [ ər. ] Bəla, xəta. Mənim arzum budur ki, sənə zəfər toxunmasın.     ZƏFƏR sözü nədir? – ZƏFƏR sozu nedir? – ZƏFƏR sözünun mənası – ZƏFƏR sozunun omonimi […]

Read More

ZƏR

ZƏR ZƏR I is. [ fars. ] Qızıl, qızılı rəng. Çöllər zərə boyanır; Günün şüalarından (B.Azəroğlu). ZƏR II is. Nərddə oyun daşı. Qaraş zəri nərd taxtasının içinə çırpdı, ayağa durdu (M.İbrahimov).     ZƏR sözü nədir? – ZƏR sozu nedir? – ZƏR sözünun mənası – ZƏR sozunun omonimi – ZƏR sözünün omonimi – ZƏR omonimi […]

Read More

YELKƏN

YELKƏN YELKƏN I is. Gəmi. Lermontovun yelkəni tək; Sakitliyi tufanlarda aramışam (B.Vahabzadə). YELKƏN II sif. Külək tutan yer. Yelkən yerdə oturma, xəstələnərsən.     YELKƏN sözü nədir? – YELKƏN sozu nedir? – YELKƏN sözünun mənası – YELKƏN sozunun omonimi – YELKƏN sözünün omonimi – YELKƏN omonimi – YELKƏN basqa menasi var mi? – YELKƏN sozunun […]

Read More

YELLİ

YELLİ YELLİ I sif. Küləkli. Yelli havada həyətə düşməsən olmaz? YELLİ II sif. Yel xəstəliyinə tutulmuş. O, yelli ayağını dəriyə bükmüşdü. YELLİ III zərf Çox tez, cəld. Evə yelli get, Bayram! YELLİ IV sif. Hirsli, acıqlı. Beş-altı ağzı yelli cavanın belinə berdanka bağlayıb saldılar ortalığa (M.İbrahimov).     YELLİ sözü nədir? – YELLİ sozu nedir? […]

Read More

YETİŞMƏK

YETİŞMƏK YETİŞMƏK I f. Dəymiş. Xəstə nə qədər darıxsa da, armud vaxtında yetişər, – dedi. – Hər şeyin öz vaxtı var (M.İbrahimov). YETİŞMƏK II f. Çatmaq. Unutmuşam cəfaları, dərdləri; Axır gəlib sənə yetişdim, Əsli! (Ü.Hacıbəyov). YETİŞMƏK III f. Həddi-büluğa çatmaq. Maşallah, qızınız artıq yetişib.     YETİŞMƏK sözü nədir? – YETİŞMƏK sozu nedir? – YETİŞMƏK […]

Read More

YOL

YOL YOL I is. Gediş-gəliş üçün yer. Kəndimizin qəşəng yolu var. YOL II is. Vasitə, üsul. Məsələni hansı yolla həll etmək olar? YOL III f. Didişdirmək. Qazın tükünü yoldular. YOL IV num. söz Dəfə, kərə. Sizə üç yol gəlmişəm, amma sizi evdə tapmamışam.     YOL sözü nədir? – YOL sozu nedir? – YOL sözünun […]

Read More

YOLUXMAQ

YOLUXMAQ YOLUXMAQ I f. Xəstəliyə tutulmaq. Sarılıq, elə bil yoluxdu o birilərinə (B.Azəroğlu). YOLUXMAQ II f. dan. Baş çəkmək, dəymək. Səid müəllim xəstə idi. Yatağından durmuşdu. Bir gün onu yoluxmağa getmişdik.     YOLUXMAQ sözü nədir? – YOLUXMAQ sozu nedir? – YOLUXMAQ sözünun mənası – YOLUXMAQ sozunun omonimi – YOLUXMAQ sözünün omonimi – YOLUXMAQ omonimi […]

Read More