ZÜRYƏT ƏRƏB

ZÜRYƏT ƏRƏB Övlad, oğul-uşaq, nəsil, soy. Mirzalı xan çox yumşaq xasiyyətli bir adam idi. Özünün də züryətdən heç nəyi yox idi. (“Qurbani”)                                                                   […]

Read More

ZÜRİYYƏT ƏRƏB

ZÜRİYYƏT ƏRƏB Övlad, oğul-uşaq, nəsil, soy. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dari-dünyada bu qızdan başqa züriyyəti olmamışdı. (“Qulun qaçmağı”)     ZÜRİYYƏT ƏRƏB nədir? – ZÜRİYYƏT ƏRƏB dastani haqqinda – ZÜRİYYƏT ƏRƏB dastan kitab sozleri – ZÜRİYYƏT ƏRƏB nedir? – ZÜRİYYƏT ƏRƏB sözünün mənası – ZÜRİYYƏT ƏRƏB sozunun menasi – ZÜRİYYƏT ƏRƏB nə deməkdir? – ZÜRİYYƏT ƏRƏB ne demekdir? – […]

Read More

ZÜRRİYYƏT

ZÜRRİYYƏT Bax: züryət.     ZÜRRİYYƏT nədir? – ZÜRRİYYƏT dastani haqqinda – ZÜRRİYYƏT dastan kitab sozleri – ZÜRRİYYƏT nedir? – ZÜRRİYYƏT sözünün mənası – ZÜRRİYYƏT sozunun menasi – ZÜRRİYYƏT nə deməkdir? – ZÜRRİYYƏT ne demekdir? – ZÜRRİYYƏT sözünün izahı – ZÜRRİYYƏT sozunun izahi – ZÜRRİYYƏT sozunun koku hardan gelir? – ZÜRRİYYƏT hansı dil – ZÜRRİYYƏT sözünün […]

Read More

ZÜLF FARS

ZÜLF FARS 1. Saç, tel. 2. Üzün iki tərəfindən sallanan hörüklər. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Şananı zülfə çəkməyən, Telin qədrini nə bilər?! Dağda gəzən boz sərçələr Gülün qədrini nə bilər?                                (“El aşıqları”)     ZÜLF FARS nədir? – ZÜLF FARS dastani haqqinda – ZÜLF […]

Read More

ZÜLFƏQAR

ZÜLFƏQAR Bax: zülfüqar.     ZÜLFƏQAR nədir? – ZÜLFƏQAR dastani haqqinda – ZÜLFƏQAR dastan kitab sozleri – ZÜLFƏQAR nedir? – ZÜLFƏQAR sözünün mənası – ZÜLFƏQAR sozunun menasi – ZÜLFƏQAR nə deməkdir? – ZÜLFƏQAR ne demekdir? – ZÜLFƏQAR sözünün izahı – ZÜLFƏQAR sozunun izahi – ZÜLFƏQAR sozunun koku hardan gelir? – ZÜLFƏQAR hansı dil – ZÜLFƏQAR […]

Read More

ZÜLFİQAR

ZÜLFİQAR Bax: zülfüqar.     ZÜLFİQAR nədir? – ZÜLFİQAR dastani haqqinda – ZÜLFİQAR dastan kitab sozleri – ZÜLFİQAR nedir? – ZÜLFİQAR sözünün mənası – ZÜLFİQAR sozunun menasi – ZÜLFİQAR nə deməkdir? – ZÜLFİQAR ne demekdir? – ZÜLFİQAR sözünün izahı – ZÜLFİQAR sozunun izahi – ZÜLFİQAR sozunun koku hardan gelir? – ZÜLFİQAR hansı dil – ZÜLFİQAR sözünün […]

Read More

ZOR

ZOR fars. zur Çox güclü, qüvvətli // çox bacarıqlı, qoçaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bir zor pəhləvan gəlib, Dəmirçioğlunu, Eyvazı, İsabalını tutub əllərini bağlayıb, Koroğlunu da iki dəfə yıxıb, bu dəfə də yıxsa, öldürəcək. (“Koroğlunun Dərbənd səfəri”)     ZOR nədir? – ZOR dastani haqqinda – ZOR dastan kitab sozleri – ZOR nedir? – ZOR sözünün mənası – […]

Read More

ZÖVQÜ-SƏFA

ZÖVQÜ-SƏFA ər. zövq və səfa Əyləncə, şadlıq, kef, səfa. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Mən bu Ağca Quzuya yar olmaram. Bu elm, bu gözəllik ki, məndə var, dünyanın zövqü səfasın ismi-əzəm ilə çəkib kef sürrəm. (“Məhbub xanımın Çənlibelə gəlməyi”) (“Ağca Quzu”)     ZÖVQÜ-SƏFA nədir? – ZÖVQÜ-SƏFA dastani haqqinda – ZÖVQÜ-SƏFA dastan kitab sozleri – ZÖVQÜ-SƏFA nedir? – ZÖVQÜ-SƏFA […]

Read More

ZÜLAL ƏRƏB

ZÜLAL ƏRƏB Saf, dadlı su. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Möminəyəm, sözüm zülal, Gözüm ala, qaşım hilal. Südüm olsun sənə halal, Allaha tapşırdım səni!        (“Koroğlunun Dərbənd səfəri”)     ZÜLAL ƏRƏB nədir? – ZÜLAL ƏRƏB dastani haqqinda – ZÜLAL ƏRƏB dastan kitab sozleri – ZÜLAL ƏRƏB nedir? – ZÜLAL ƏRƏB sözünün mənası – ZÜLAL ƏRƏB […]

Read More

ZÜLCƏLAL ƏRƏB

ZÜLCƏLAL ƏRƏB Cəlallı, cəlal (əzəmət, ehtişam) sahibi. Cuma da Mənsurtək dar qabağında. Təqdirin qəzası var qabağında, İstədim ölməyi yar qabağında, Ol zülcəlal mən deyəni demədi.                                        (“Heydər bəy”)     ZÜLCƏLAL ƏRƏB nədir? – ZÜLCƏLAL ƏRƏB dastani […]

Read More