ZÜLM VERMƏK

ZÜLM VERMƏK hədsiz istismar etmək, incitmək, əzab-əziyyət və işgəncəyə məruz qoymaq.     ZÜLM VERMƏK sözünün düzgün yazılışı necədir? – ZÜLM VERMƏK sozunun duzgun yazilisi necedir? – ZÜLM VERMƏK sozunun izahi – ZÜLM VERMƏK yazılışı haqqında məlumat – ZÜLM VERMƏK sozunun yazilisi – ZÜLM VERMƏK sözü necə yazılır? – ZÜLM VERMƏK nece yazilir? – ZÜLM […]

Read More

ZÜY TUTMAQ

ZÜY TUTMAQ 1. Başqasının fikrini, sözünü ona xoş gəlmək xatirinə, yaltaqlanmaq məqsədilə təsdiq etmək; ~ dəm tutmaq, balabançıya dəm tutmaq.  2. Bir səsi başqa bir səsə uyğunlaşdırmaq, ahəng yaratmaq.     ZÜY TUTMAQ sözünün düzgün yazılışı necədir? – ZÜY TUTMAQ sozunun duzgun yazilisi necedir? – ZÜY TUTMAQ sozunun izahi – ZÜY TUTMAQ yazılışı haqqında məlumat – ZÜY […]

Read More

ZURNASINA OYNAMAQ

ZURNASINA OYNAMAQ müstəqil fikri olmamaq, başqasının sözü ilə oturub-durmaq; ~ hər çalınan havaya oynamaq.     ZURNASINA OYNAMAQ sözünün düzgün yazılışı necədir? – ZURNASINA OYNAMAQ sozunun duzgun yazilisi necedir? – ZURNASINA OYNAMAQ sozunun izahi – ZURNASINA OYNAMAQ yazılışı haqqında məlumat – ZURNASINA OYNAMAQ sozunun yazilisi – ZURNASINA OYNAMAQ sözü necə yazılır? – ZURNASINA OYNAMAQ nece […]

Read More

ZÜLM ÇƏKMƏK

ZÜLM ÇƏKMƏK haqsızlığa, işgəncələrə məruz qalmaq.     ZÜLM ÇƏKMƏK sözünün düzgün yazılışı necədir? – ZÜLM ÇƏKMƏK sozunun duzgun yazilisi necedir? – ZÜLM ÇƏKMƏK sozunun izahi – ZÜLM ÇƏKMƏK yazılışı haqqında məlumat – ZÜLM ÇƏKMƏK sozunun yazilisi – ZÜLM ÇƏKMƏK sözü necə yazılır? – ZÜLM ÇƏKMƏK nece yazilir? – ZÜLM ÇƏKMƏK sözünün orfoqrafiyası – ZÜLM […]

Read More

ZÜLM ƏRŞƏ DAYANMAQ

ZÜLM ƏRŞƏ DAYANMAQ əzab-əziyyət və işgəncələr çoxalmaq, zülm və istismar artmaq, həddən çox olmaq, şiddətlənmək.     ZÜLM ƏRŞƏ DAYANMAQ sözünün düzgün yazılışı necədir? – ZÜLM ƏRŞƏ DAYANMAQ sozunun duzgun yazilisi necedir? – ZÜLM ƏRŞƏ DAYANMAQ sozunun izahi – ZÜLM ƏRŞƏ DAYANMAQ yazılışı haqqında məlumat – ZÜLM ƏRŞƏ DAYANMAQ sozunun yazilisi – ZÜLM ƏRŞƏ DAYANMAQ […]

Read More

ZURNA ÇALMAQ

ZURNA ÇALMAQ 1. Mənasız danışmaq, söhbəti mənasız yerə uzatmaq.  2. Şişirdərək aləmə yaymaq, şayiə yaymaq; ~ hay basmaq (salmaq, vurmaq).     ZURNA ÇALMAQ sözünün düzgün yazılışı necədir? – ZURNA ÇALMAQ sozunun duzgun yazilisi necedir? – ZURNA ÇALMAQ sozunun izahi – ZURNA ÇALMAQ yazılışı haqqında məlumat – ZURNA ÇALMAQ sozunun yazilisi – ZURNA ÇALMAQ sözü necə yazılır? […]

Read More

ZURNASI ÇALINMAQ

ZURNASI ÇALINMAQ bax: kitabı bağlanmaq.     ZURNASI ÇALINMAQ sözünün düzgün yazılışı necədir? – ZURNASI ÇALINMAQ sozunun duzgun yazilisi necedir? – ZURNASI ÇALINMAQ sozunun izahi – ZURNASI ÇALINMAQ yazılışı haqqında məlumat – ZURNASI ÇALINMAQ sozunun yazilisi – ZURNASI ÇALINMAQ sözü necə yazılır? – ZURNASI ÇALINMAQ nece yazilir? – ZURNASI ÇALINMAQ sözünün orfoqrafiyası – ZURNASI ÇALINMAQ […]

Read More

ZURNASI SONRAYA QALIB

ZURNASI SONRAYA QALIB səs-küy yaradacaq bir hadisə, hərəkət haqqında işlədilən ifadə; ~ səsi sonra çıxacaq.     ZURNASI SONRAYA QALIB sözünün düzgün yazılışı necədir? – ZURNASI SONRAYA QALIB sozunun duzgun yazilisi necedir? – ZURNASI SONRAYA QALIB sozunun izahi – ZURNASI SONRAYA QALIB yazılışı haqqında məlumat – ZURNASI SONRAYA QALIB sozunun yazilisi – ZURNASI SONRAYA QALIB […]

Read More

ZÖVQÜNÜ OXŞAMAQ

ZÖVQÜNÜ OXŞAMAQ xoşhal etmək, ürəyincə olmaq; ~ ürəyinə yatmaq, xoşuna gəlmək, ləzzət vermək.     ZÖVQÜNÜ OXŞAMAQ sözünün düzgün yazılışı necədir? – ZÖVQÜNÜ OXŞAMAQ sozunun duzgun yazilisi necedir? – ZÖVQÜNÜ OXŞAMAQ sozunun izahi – ZÖVQÜNÜ OXŞAMAQ yazılışı haqqında məlumat – ZÖVQÜNÜ OXŞAMAQ sozunun yazilisi – ZÖVQÜNÜ OXŞAMAQ sözü necə yazılır? – ZÖVQÜNÜ OXŞAMAQ nece yazilir? […]

Read More

ZUR-DÜDÜK ELƏMƏK

ZUR-DÜDÜK ELƏMƏK bax: zurna bağlamaq.     ZUR-DÜDÜK ELƏMƏK sözünün düzgün yazılışı necədir? – ZUR-DÜDÜK ELƏMƏK sozunun duzgun yazilisi necedir? – ZUR-DÜDÜK ELƏMƏK sozunun izahi – ZUR-DÜDÜK ELƏMƏK yazılışı haqqında məlumat – ZUR-DÜDÜK ELƏMƏK sozunun yazilisi – ZUR-DÜDÜK ELƏMƏK sözü necə yazılır? – ZUR-DÜDÜK ELƏMƏK nece yazilir? – ZUR-DÜDÜK ELƏMƏK sözünün orfoqrafiyası – ZUR-DÜDÜK ELƏMƏK […]

Read More