ZÜNNUN

ZÜNNUN Yunisin ləqəbi olub, “balığın udduğu” deməkdir. Zünun isə zənn sözün­dəndir, onun cəmidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)     ZÜNNUN nədir? – ZÜNNUN nedir? – ZÜNNUN sözünün kökü nədir? – ZÜNNUN sozunun koku nedir? – ZÜNNUN haqqında məlumat. – ZÜNNUN haqqinda melumat. – ZÜNNUN sözünün etimologiyası – ZÜNNUN sozunun etimologiyasi – ZÜNNUN sozunun koku hardan […]

Read More

ZÜMRÜD1

ZÜMRÜD1 Yunancadır, yaşıl rəngli qiymətli daşa deyirlər, hərfi mənası “yaşıl” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti) Əfsanəvi quş adıdır, ocaqda yanır və küldən bir də yaranır (adam adı kimi qiymətli daşla bağlıdır). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)     ZÜMRÜD1 nədir? – ZÜMRÜD1 nedir? – ZÜMRÜD1 sözünün kökü nədir? – ZÜMRÜD1 sozunun koku nedir? – ZÜMRÜD1 haqqında […]

Read More

ZÜLMƏT

ZÜLMƏT Ərəbcədir, gün batanda şərqdə görünən qaranlığa deyirlər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)     ZÜLMƏT nədir? – ZÜLMƏT nedir? – ZÜLMƏT sözünün kökü nədir? – ZÜLMƏT sozunun koku nedir? – ZÜLMƏT haqqında məlumat. – ZÜLMƏT haqqinda melumat. – ZÜLMƏT sözünün etimologiyası – ZÜLMƏT sozunun etimologiyasi – ZÜLMƏT sozunun koku hardan gelir? – ZÜLMƏT hansı dil […]

Read More

ZÜLQƏRNEYN

ZÜLQƏRNEYN Ərəbcə zül artikldır, qərn buynuzdur (qorn şəklində ruslara keçib), eyn – “2”dir. Məna: “ikibuynuzlu deməkdir”. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)     ZÜLQƏRNEYN nədir? – ZÜLQƏRNEYN nedir? – ZÜLQƏRNEYN sözünün kökü nədir? – ZÜLQƏRNEYN sozunun koku nedir? – ZÜLQƏRNEYN haqqında məlumat. – ZÜLQƏRNEYN haqqinda melumat. – ZÜLQƏRNEYN sözünün etimologiyası – ZÜLQƏRNEYN sozunun etimologiyasi – ZÜLQƏRNEYN […]

Read More

ZÜLQƏDƏR

ZÜLQƏDƏR Ərəbcədir, ehtimal ki, qədər (tale) sözü ilə bağlıdır, zül isə “zülfüqar” sözündəki zül ilə eynidir, artikldır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)     ZÜLQƏDƏR nədir? – ZÜLQƏDƏR nedir? – ZÜLQƏDƏR sözünün kökü nədir? – ZÜLQƏDƏR sozunun koku nedir? – ZÜLQƏDƏR haqqında məlumat. – ZÜLQƏDƏR haqqinda melumat. – ZÜLQƏDƏR sözünün etimologiyası – ZÜLQƏDƏR sozunun etimologiyasi – […]

Read More

ZÜLFİYYƏ

ZÜLFİYYƏ Zülf ərəbcə “saç” deməkdir, poetik mənasına görə qız adı ola bilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)     ZÜLFİYYƏ nədir? – ZÜLFİYYƏ nedir? – ZÜLFİYYƏ sözünün kökü nədir? – ZÜLFİYYƏ sozunun koku nedir? – ZÜLFİYYƏ haqqında məlumat. – ZÜLFİYYƏ haqqinda melumat. – ZÜLFİYYƏ sözünün etimologiyası – ZÜLFİYYƏ sozunun etimologiyasi – ZÜLFİYYƏ sozunun koku hardan gelir? […]

Read More

ZÜLFİQAR

ZÜLFİQAR Ərəbcədir, fəqərə sözü ilə əlaqədardır. “Fəqərələri kəsən” (qılınc) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)     ZÜLFİQAR nədir? – ZÜLFİQAR nedir? – ZÜLFİQAR sözünün kökü nədir? – ZÜLFİQAR sozunun koku nedir? – ZÜLFİQAR haqqında məlumat. – ZÜLFİQAR haqqinda melumat. – ZÜLFİQAR sözünün etimologiyası – ZÜLFİQAR sozunun etimologiyasi – ZÜLFİQAR sozunun koku hardan gelir? – ZÜLFİQAR […]

Read More

ZÜLF

ZÜLF Ərəbcədir, ehtimal ki, üzün hər tərəfinə tökülmüş saça deyirlər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)     ZÜLF nədir? – ZÜLF nedir? – ZÜLF sözünün kökü nədir? – ZÜLF sozunun koku nedir? – ZÜLF haqqında məlumat. – ZÜLF haqqinda melumat. – ZÜLF sözünün etimologiyası – ZÜLF sozunun etimologiyasi – ZÜLF sozunun koku hardan gelir? – ZÜLF […]

Read More

ZÜBEYR

ZÜBEYR Ərəbcə “güclü”, “ağıllı” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)     ZÜBEYR nədir? – ZÜBEYR nedir? – ZÜBEYR sözünün kökü nədir? – ZÜBEYR sozunun koku nedir? – ZÜBEYR haqqında məlumat. – ZÜBEYR haqqinda melumat. – ZÜBEYR sözünün etimologiyası – ZÜBEYR sozunun etimologiyasi – ZÜBEYR sozunun koku hardan gelir? – ZÜBEYR hansı dil – ZÜBEYR sözünün […]

Read More

ZÜBEYDƏ

ZÜBEYDƏ “Allahın hədiyyəsi” deməkdir (“ən gözəl” anlamını verir). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)     ZÜBEYDƏ nədir? – ZÜBEYDƏ nedir? – ZÜBEYDƏ sözünün kökü nədir? – ZÜBEYDƏ sozunun koku nedir? – ZÜBEYDƏ haqqında məlumat. – ZÜBEYDƏ haqqinda melumat. – ZÜBEYDƏ sözünün etimologiyası – ZÜBEYDƏ sozunun etimologiyasi – ZÜBEYDƏ sozunun koku hardan gelir? – ZÜBEYDƏ hansı dil […]

Read More