ABASƏLİ

ABASƏLİ bax: Abbas və Əli.     ABASƏLİ adının mənası – ABASƏLİ adinin menasi – ABASƏLİ sözünün mənası – ABASƏLİ adinin menasi haqqinda məlumat – ABASƏLİ adı haqqında – ABASƏLİ ne demekdir? – ABASƏLİ azerbaycanca adlarin menasi – ABASƏLİ adının mənası – ABASƏLİ adının mənşəyi – ABASƏLİ sozunun menasi – ABASƏLİ adi hansi dilde? hansı […]

Read More

ABASALI

ABASALI bax: Abbas və Əli.     ABASALI adının mənası – ABASALI adinin menasi – ABASALI sözünün mənası – ABASALI adinin menasi haqqinda məlumat – ABASALI adı haqqında – ABASALI ne demekdir? – ABASALI azerbaycanca adlarin menasi – ABASALI adının mənası – ABASALI adının mənşəyi – ABASALI sozunun menasi – ABASALI adi hansi dilde? hansı […]

Read More

ABASAĞA

ABASAĞA bax: Abbas və Ağa.     ABASAĞA adının mənası – ABASAĞA adinin menasi – ABASAĞA sözünün mənası – ABASAĞA adinin menasi haqqinda məlumat – ABASAĞA adı haqqında – ABASAĞA ne demekdir? – ABASAĞA azerbaycanca adlarin menasi – ABASAĞA adının mənası – ABASAĞA adının mənşəyi – ABASAĞA sozunun menasi – ABASAĞA adi hansi dilde? hansı […]

Read More

ABAS

ABAS qaraqabaq, ciddi; qəzəbli, acıqlı.     ABAS adının mənası – ABAS adinin menasi – ABAS sözünün mənası – ABAS adinin menasi haqqinda məlumat – ABAS adı haqqında – ABAS ne demekdir? – ABAS azerbaycanca adlarin menasi – ABAS adının mənası – ABAS adının mənşəyi – ABAS sozunun menasi – ABAS adi hansi dilde? hansı […]

Read More

ABAQA

ABAQA aba və ağa sözlərindən yaranmış, əmi ağa, hörmətli dost deməkdir. «Kətan lifi» mənası da vardır. Elxani hökmdarı Hülakinin oğlu da Abaqa xan (1234-1282) adlanırdı.     ABAQA adının mənası – ABAQA adinin menasi – ABAQA sözünün mənası – ABAQA adinin menasi haqqinda məlumat – ABAQA adı haqqında – ABAQA ne demekdir? – ABAQA azerbaycanca […]

Read More

ABAKƏR

ABAKƏR tarla və bostanları quş və heyvanlardan qorumaq üçün qoyulan insan müqəvvası; əba tikən və satan şəxs.     ABAKƏR adının mənası – ABAKƏR adinin menasi – ABAKƏR sözünün mənası – ABAKƏR adinin menasi haqqinda məlumat – ABAKƏR adı haqqında – ABAKƏR ne demekdir? – ABAKƏR azerbaycanca adlarin menasi – ABAKƏR adının mənası – ABAKƏR […]

Read More

ABAKAR

ABAKAR tarla və bostanları quş və heyvanlardan qorumaq üçün qoyulan insan müqəvvası; əba tikən və satan şəxs.     ABAKAR adının mənası – ABAKAR adinin menasi – ABAKAR sözünün mənası – ABAKAR adinin menasi haqqinda məlumat – ABAKAR adı haqqında – ABAKAR ne demekdir? – ABAKAR azerbaycanca adlarin menasi – ABAKAR adının mənası – ABAKAR […]

Read More

ABAXAN

ABAXAN ata xan, əmi xan, böyük xan. Bunu «güclü axan, sürətli axan» kimi də izah edirlər.     ABAXAN adının mənası – ABAXAN adinin menasi – ABAXAN sözünün mənası – ABAXAN adinin menasi haqqinda məlumat – ABAXAN adı haqqında – ABAXAN ne demekdir? – ABAXAN azerbaycanca adlarin menasi – ABAXAN adının mənası – ABAXAN adının […]

Read More

ABAÇI

ABAÇI tarla və bostanları quş və heyvanlardan qorumaq üçün qoyulan insan müqəvvası; əba tikən və satan şəxs.     ABAÇI adının mənası – ABAÇI adinin menasi – ABAÇI sözünün mənası – ABAÇI adinin menasi haqqinda məlumat – ABAÇI adı haqqında – ABAÇI ne demekdir? – ABAÇI azerbaycanca adlarin menasi – ABAÇI adının mənası – ABAÇI […]

Read More

ABA

ABA müxtəlif türk dillərində ana, bacı, əmi, ata mənalarında işlənir. Bunu ərəbcə «əb»in cəmi kimi də izah edirlər. Bəzi rayonlarda «ata»ya müraciət forması kimi də işlənir. «Səliqə-sahmanlı, mədəni, arzu edilən» kimi mənaları da vardır.     ABA adının mənası – ABA adinin menasi – ABA sözünün mənası – ABA adinin menasi haqqinda məlumat – ABA […]

Read More